Wie zijn wij?

Bart Vervloed (1980) is geregistreerd GZ-psycholoog en EMDR practitioner.

Na 9 jaar binnen de specialistische GGz (tweede lijn) te hebben gewerkt in en 5 jaar te hebben gewerkt in de basisGGz (eerste lijn) in een combinatiefunctie behandelaar/zorgmanager, heeft Bart in 2019 besloten een eigen praktijk te starten. De behoefte om zijn eigen visie in alle vrijheid waar te gaan maken, vormde hierin de grootste drijfveer.
Deze visie bestaat er uit dat hij staat voor een nuchtere, eerlijke en gelijkwaardige aanpak om samen aan de gang te gaan met de hulpvraag. Hierin is altijd sprake van een op maat gemaakt behandelplan, waar na het intakegesprek samen op is uitgekomen. De hulpvraag staat hierin centraal en niet diagnoses en/of stoornissen. De focus ligt dus vooral op wat er wel mogelijk is en niet op wat er allemaal niet mogelijk is. De ervaring leert dat er met deze aanpak veel te bereiken is binnen de relatief korte behandeltrajecten binnen de basisGGz. Middels nuchterheid, duidelijkheid en waar kan humor, zal hij zijn best doen om aan de hulpvraag te voldoen. Zijn expertises zijn EMDR en cognitieve gedragstherapie.

Bart is geboren in Sint-Oedenrode en na 12 jaar in Nijmegen te hebben gewoond, is hij enkele jaren geleden weer in Sint-Oedenrode gaan wonen. Hij is getrouwd met Margot en heeft twee dochtertjes. Margot ondersteunt Bart met het inplannen van afspraken en administratie.  

Tineke Teeuwisse (1955) is geregistreerd GZ-psycholoog en werkt sinds 2001 met EMDR. Zij werkte een aantal jaren als diĆ«tist in een grote psychiatrische instelling. Daar ontstond haar motivatie om mensen met psychische problemen in hun ontwikkeling verder te helpen. Eenmaal psychologe, ontdekte zij dat haar kwaliteiten bij uitstek liggen in het praktisch en probleemgericht werken. Het werken in een praktijk voor basispsychologie schept hiervoor de beste voorwaarden. Haar uitdaging ligt in het mobiliseren van het natuurlijke vermogen dat mensen hebben om te herstellen.

Tineke is moeder van 4 volwassen kinderen en woont met haar man in Eindhoven. Tineke is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg.
Ze is lid van het NIP en van PsyZorg ZO Brabant.