Wie zijn wij?

Na de pensionering van Tineke Teeuwisse in 2022 is Bart Vervloed (vooralsnog) de enige behandelaar binnen Artois.

Bart Vervloed (1980) is geregistreerd GZ-psycholoog en EMDR practitioner.

Na 9 jaar binnen de specialistische GGz (tweede lijn) te hebben gewerkt in en 5 jaar te hebben gewerkt in de basisGGz (eerste lijn) in een combinatiefunctie behandelaar/zorgmanager, heeft Bart in 2019 besloten een eigen praktijk te starten. De behoefte om zijn eigen visie in alle vrijheid waar te gaan maken, vormde hierin de grootste drijfveer.
Deze visie bestaat er uit dat hij staat voor een nuchtere, eerlijke en gelijkwaardige aanpak om samen aan de gang te gaan met de hulpvraag. Hierin is altijd sprake van een op maat gemaakt behandelplan, waar na het intakegesprek samen op is uitgekomen. De hulpvraag staat hierin centraal en niet diagnoses en/of stoornissen. De focus ligt dus vooral op wat er wel mogelijk is en niet op wat er allemaal niet mogelijk is. De ervaring leert dat er met deze aanpak veel te bereiken is binnen de relatief korte behandeltrajecten binnen de basisGGz. Middels nuchterheid, duidelijkheid en waar kan humor, zal hij zijn best doen om aan de hulpvraag te voldoen. Zijn expertises zijn EMDR en cognitieve gedragstherapie.

Bart is geboren in Sint-Oedenrode en na 12 jaar in Nijmegen te hebben gewoond, is hij enkele jaren geleden weer in Sint-Oedenrode gaan wonen. Hij is getrouwd met Margot en heeft twee dochtertjes. Margot ondersteunt Bart met het inplannen van afspraken en administratie.

Bart is lid van de LVVP, VEN en Psyzorg ZO-Brabant