Huisregels

Consult
• De duur van een consult is gemiddeld drie kwartier. Bij een EMDR sessie kan dit oplopen naar 60 minuten. Ook een intakegesprek kan 60 minuten duren.
• Een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. De rekening bedraagt standaard 50 euro.
• Voor niet verzekerde zorg geldt een tarief van €120 per consult (NZA tarief). U ontvangt hiervoor een nota die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekering. 


Richtlijnen
• Wij werken volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging LVVP en NIP
• Wij zijn gehouden aan de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst en de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG-wet).

Privacy en Geheimhouding persoonlijke gegevens 

• Cliëntengegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij hiervoor door betrokken cliënt toestemming gegeven is.
• Uw dossier kan na beëindiging van de behandeling op uw verzoek worden vernietigd.
In het kader van kwaliteitsbewaking wordt soms een cliënt intercollegiaal besproken; dit gebeurt anoniem en zonder mogelijkheid tot herkenning van deze cliënt door de betrokken collega’s.

Klachtenprocedure
Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, of over de gang van zaken binnen de praktijk, dan kunt u een klacht indienen. Via onderstaande link naar de website van de beroepsvereniging LVVP kunt u zien hoe u hierbij te werk kunt gaan: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar