Vergoedingen

Informatie over de vergoedingen van uw zorgverzekeraar:

Sinds 2008 zit eerstelijnspsychologie in het basispakket van elke zorgverzekering.
Per 1 januari 2014 is dat omgevormd tot Generalistische Basis GGZ. Wat houdt dit voor u in?

1. U krijgt een verwijzing van de huisarts voor de GB GGZ.

2. Afhankelijk van de zorgzwaarte wordt een korte (ongeveer 5 consulten) of een wat langere behandeling ingezet (tot ongeveer 12 consulten). Dit is ondergebracht in de volgende behandelproducten: onvolledig, kort, middellang en intensief. Wanneer u voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking wil komen is het niet meer mogelijk om per consult te declareren maar uitsluitend per product.

 3. Niet alle behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie, rouwverwerking en werkgerelateerde problematiek worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt dan zelf en per consult. Sommige zorgverzekeringen vergoeden deze zorg vanuit de aanvullende pakketten.

 4. Sinds 2016 bedraagt het eigen risico voor medische zorg € 385,-. Dit bedrag zal de zorgverzekeraar bij u in rekening brengen bij de eerste keer/keren dat u medische zorg krijgt. De behandeling die u krijgt binnen de GB GGZ valt hieronder. Alleen de huisartsenzorg valt hier buiten

5. Het aangaan van contracten met de zorgverzekeraars geeft beperkingen in de mogelijkheden ten aanzien van behandelingen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars. Indien u een restitutiepolis heeft verandert er niets voor u. Uw behandeling wordt volledig vergoed. Heeft u een naturapolis dan krijgt u een deel van de behandeling vergoed en moet u een deel zelf betalen.

6. Wel hebben wij een contract met de huisartsen-zorggroepen DOH en POZOB.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kan uw eigen zorgverzekering u het beste informeren.
Check uw verzekeringspolis of bel op naar uw zorgverzekeraar.

De Artoispsychologen beschikken over de volgende registraties en lidmaatschappen:
Gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerd
Eerstelijnspsycholoog-NIP

Lid NIP
Lid LVVP
Lid Psyzorg ZOB (ZuidOost Brabant)
Lid VEN