Vergoedingen

Informatie over de vergoedingen van uw zorgverzekeraar:

Artois psychologen levert niet gecontracteerde zorg. Dit houdt in dat Artois Psychologen direct naar u factureert en dat u zelf de factuur kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De facturatie is uitbesteed aan infomedics (www.infomedics.nl), die maandelijks zal factureren. Afhankelijk van uw polis zal de factuur (deels) vergoed worden. Bij een restitutiepolis zal dit veelal 100% zijn. In geval van een naturapolis zal dit gemiddeld rond de 75% zijn. Indien u nog een eigen risico heeft zal deze altijd eerst aangesproken worden.   U kunt het beste zelf contact opnemen met uw verzekeraar om te achterhalen welk gedeelte precies vergoed wordt of kijken op https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/.

Hieronder staat uitgelegd hoe de kosten zijn opgebouwd

Zorgprestatiemodel 

Vanaf 01-2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Kort uitgelegd betekent dit dat de behandeling bestaat uit losse onderdelen (prestaties), die elk apart gefactureerd worden. De maximale tarieven van de zorgprestaties worden bepaald door de NZA. Onderstaande tarieven zijn hiervan overgenomen.

De volgende 5 zorgprestaties kunnen op uw factuur staan
(met daarachter de tijdsbesteding en bijbehorend bedrag):

1. Consult diagnostiek (60 min. 163,37 euro)
Tijdens de intake onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is en welke problematiek er bij u speelt. Van dit gesprek zal ook een verslag gemaakt worden en naar de verwijzer worden verstuurd (mits u toestemming geeft). Deze indirecte kosten zijn verdisconteerd in het tarief.

2. Consult behandeling (45 min. 120,99 euro, 60 min. 143,71 euro, 30 min 85,16 euro)
Het behandelgesprek dat u heeft met uw behandelaar met als doel uw problematiek te verbeteren of hanteerbaar te maken. Ook hierbij zijn de sessieverslagen verrekend binnen het tarief. Gemiddeld duren de sessies 45 minuten. Bij EMDR sessies kan hiervan afgeweken worden en kunnen de sessies 60 minuten bedragen.

3. Intercollegiaal overleg (kort 22,18 euro of lang 67,62 euro)
Wanneer uw behandelaar het noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega. In de praktijk zal dit zelden voorkomen.

4. No Show (45 minuten 50 euro)
Wanneer u binnen 24 uur uw afspraak heeft afgezegd of wanneer u niet verschenen bent op de afspraak, worden de kosten bij u in rekening gebracht, ook in geval van ziekte. Let dus goed op: bel tijdig uw afspraak af!

5. OVP (kosten als onder consult diagnostek/behandeling)
Niet alle diagnoses worden vergoed door de zorgverzekeraar. Bij aanvang van de behandeling zal de behandelaar u hierover informeren, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Een voorbeeld van een diagnose die onder OVP valt is burnout of partnerrelatietherapie. Deze factuur kunt u dus ook niet indienen bij uw zorgverzekeraar.