Aanmelden, wachttijden en werkwijze

De praktijkruimte bevindt zich op de tweede verdieping. U hoeft zich niet te melden bij de balie op de begane grond maar u kunt de trap of de lift nemen, die zich aan de rechterkant van de ingang bevinden. Vervolgens kunt u in de wachtruimte plaats nemen waar u op de afgesproken tijd zult worden opgehaald.

Aanmelden:

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden bij Artois Psychologen. Als u voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen dan dient u zich pas na verwijzing van de huisarts aan te melden.

Aanmelden kan door Bart een mail te sturen via psych-vervloed@mc-artois.nl of te bellen naar  06-12806370. Omdat hij meestal in gesprek is, zal de telefoon vaak zijn doorgeschakeld naar de assistente (Margot). Een berichtje of appje sturen naar genoemd nummer is ook altijd mogelijk. We proberen hoe dan ook altijd binnen 2 dagen contact op te nemen.

Wachttijd:

Onze wachttijd bedraagt momenteel ongeveer 4 weken. U kunt altijd even contact opnemen om te vragen wat de huidige wachttijd precies is

Werkwijze:

Tijdens de intake wordt er kennis gemaakt en zullen uw klachten en uw levensloop besproken worden. Hierna worden de wensen en mogelijkheden voor behandeling besproken en wordt een behandelplan opgesteld. Er worden dan ook direct vervolgafspraken gepland. Meestal duurt een behandeling 5-10 sessies. Op het einde worden de resultaten met u besproken. Als er nog klachten zijn na het beëindigen van de behandeling wordt met u besproken op welke manier u aan u klachten kunt blijven werken. Ook zal er een terugvalpreventieplan worden opgesteld. Als u hiervoor toestemming geeft wordt na afsluiting uw huisarts schriftelijk op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.

Artoispsychologen maakt deel uit van ELZ (eerstelijnszorg) Achtse Barrier. ELZ streeft naar een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines in de eerste lijn, dat wil zeggen met huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en collega psychologen. Hiervoor zijn er  verschillende overlegstructuren zoals een multidisciplinair overleg en intervisie. Uiteraard vindt direct contact plaats tussen de behandelaar en andere zorgaanbieders als dat nodig is. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd.