Aanmelden, wachttijden en werkwijze

Bart Vervloed werkt op de maandag, dinsdag,  donderdag en vrijdag mop de Artoislaan en Tineke Teeuwisse op woensdag. De praktijkruimte bevindt zich op de tweede verdieping. U hoeft zich niet te melden bij de balie op de begane grond maar u kunt de trap of de lift nemen, die zich aan de rechterkant van de ingang bevinden.

Aanmelden:

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden bij Artois Psychologen. Als u voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen dan dient u zich pas na verwijzing van de huisarts aan te melden.

U kunt een mail sturen naar ons gezamenlijke emailadres psychologen@mc-artois.nl of direct contact opnemen met een van ons.  Tineke is bereikbaar via psych-teeuwisse@mc-artois.nl of telefonisch via 06-19733543. Bart kunt u bereiken via  psych-vervloed@mc-artois.nl of telefonisch via 06-12806370. Omdat wij meestal in gesprek zijn zullen wij de telefoon vaak niet opnemen. U kunt altijd een bericht inspreken waarna wij u zo spoedig mogelijk terugbellen.

Wachttijd:

Onze wachttijd bedraagt op dit moment 2 tot 4 weken. De psycholoog die u te woord staat na aanmelding zal u vertellen wat de huidige schatting is van de wachttijd. Wanneer er geen wachttijd is zal er direct een afspraak gemaakt worden voor een intake.

Werkwijze:

Tijdens de intake wordt er kennis gemaakt en zullen uw klachten en uw levensloop besproken worden. Hierna worden de wensen en mogelijkheden voor behandeling besproken en wordt een behandelplan opgesteld. De psycholoog die de intake met u doet zal ook de behandeling uitvoeren. Er worden direct vervolgafspraken gepland. Meestal duurt een behandeling 5-10 sessies. Op het einde worden de resultaten met u besproken. Meestal wordt hierbij ook gebruik gemaakt van een klachtenvragenlijst die u bij het begin en ook weer op het einde invult. Op die manier kunnen we het resultaat van de behandeling inzichtelijk maken. Als er nog klachten zijn na het beƫindigen van de behandeling wordt met u besproken op welke manier u aan u klachten kunt blijven werken. Als u hiervoor toestemming geeft wordt na afsluiting uw huisarts schriftelijk op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.

Artoispsychologen maakt deel uit van ELZ (eerstelijnszorg) Achtse Barrier. ELZ streeft naar een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines in de eerste lijn, dat wil zeggen met huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en collega psychologen. Hiervoor zijn er  verschillende overlegstructuren zoals een multidisciplinair overleg en intervisie. Uiteraard vindt direct contact plaats tussen de behandelaar en andere zorgaanbieders als dat nodig is. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. Wanneer blijkt dat de hulp die wij u kunnen bieden niet aansluit op wat u nodig heeft dan wordt er samen met u gezocht naar een passend verwijsadres. Wanneer u wordt doorverwezen naar een psychotherapeut zal uw psycholoog contact opnemen met de betreffende psychotherapeut en u overdragen. Incidenteel is er contact met de GGZ E in verband met deelname aan therapiegroepen of met de crisisdienst.