Behandelmethode

Eerstelijnspsychologische zorg
Mensen met problemen proberen deze op te lossen zoals zij dat gewend zijn. Wanneer die vertrouwde manier niet meer toereikend is, kan een eerstelijnspsycholoog helpen. Na een intakefase wordt er gekeken wat de beste aanpak is voor uw klachten. Wij maken hierbij gebruik van de richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Afhankelijk van uw klachten en wensen maken wij gebruik van een van de onderstaande methoden of een combinatie van verschillende methoden. In de laatste fase van de behandeling wordt aandacht besteed aan  terugvalpreventie.

Methoden:

Cognitieve gedragstherapie
‘Als ik een fout maak, is dat vreselijk… ik zal geen opdracht meer krijgen.’
‘Als ik in die vergadering het woord neem, krijg ik vast een rood hoofd, iedereen zal het zien en de spot met me drijven…’
‘Ik zou best die cursus willen volgen, maar stel dat ik de langzaamste van de groep ben…ik kan er beter niet aan beginnen.’

Merkt u dat ook wel eens, dat u negatieve gedachten of oordelen over uzelf heeft? Terwijl er helemaal geen reden voor is? Bij cognitieve gedragstherapie krijgen uw gedachten en denkbeelden, én uw gevoelens over de klachten een plek in de behandeling. We kijken samen welk gedrag u belemmert en welk gedrag u juist helpt om beter te functioneren en gemakkelijker te leven.
De nadruk ligt op zelfwerkzaamheid: vaak zult u huiswerkopdrachten meekrijgen.

zie www.vgct.nl voor meer informatie.

Trauma-verwerking: EMDR
EMDR = Eye Movement Desensitisation and Reprocessing
EMDR is een relatief nieuwe behandelvorm die voor steeds meer problemen kan worden ingezet. Met name voor traumagerelateerde problematiek blijkt EMDR zeer effectief te zijn

Zie www.EMDR.nl voor meer informatie.

E-Health

E-health kan in sommige gevallen onderdeel zijn van de behandeling. Er wordt dan gebruik gemaakt van het platform ‘Minddistrict’. Dit biedt veel mogelijkheden om thuis via de computer te werken aan behandeldoelen. U ziet filmpjes waarin lotgenoten ervaringen delen en u krijgt opdrachten aangeboden. Uw psycholoog volgt uw voortgang en geeft u feedback. U bespreekt met de psycholoog welke begeleiding het beste bij u past.