Behandelmethode

Eerstelijnspsychologische zorg
Mensen met problemen proberen deze op te lossen zoals zij dat gewend zijn. Wanneer die vertrouwde manier niet meer toereikend is, kan een eerstelijnspsycholoog helpen. Na een intakefase wordt er gekeken wat de beste aanpak is voor uw klachten. Wij maken hierbij gebruik van de richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Afhankelijk van uw klachten en wensen maken wij gebruik van een van de onderstaande methoden of een combinatie van verschillende methoden. In de laatste fase van de behandeling wordt aandacht besteed aan  terugvalpreventie.

Methoden:

Gesprekstherapie
Misschien wilt u alleen een luisterend oor of iemand die met u meedenkt.

Cognitieve gedragstherapie
‘Als ik een fout maak, is dat vreselijk… ik zal geen opdracht meer krijgen.’
‘Als ik in die vergadering het woord neem, krijg ik vast een rood hoofd, iedereen zal het zien en de spot met me drijven…’
‘Ik zou best die cursus willen volgen, maar stel dat ik de langzaamste van de groep ben…ik kan er beter niet aan beginnen.’

Merkt u dat ook wel eens, dat u negatieve gedachten of oordelen over uzelf heeft? Terwijl er helemaal geen reden voor is? Bij cognitieve gedragstherapie krijgen uw gedachten en denkbeelden, én uw gevoelens over de klachten een plek in de behandeling. We kijken samen welk gedrag u belemmert en welk gedrag u juist helpt om beter te functioneren en gemakkelijker te leven.
De nadruk ligt op zelfwerkzaamheid: vaak zult u huiswerkopdrachten meekrijgen.

Relatietherapie
Het leven is dynamisch en we worden regelmatig geconfronteerd met veranderingen. Mensen reageren verschillend op al die veranderingen en al wat ze leren in hun leven. Dit kan doorwerken in relaties; een band kan sterker worden maar je kunt ook uit elkaar groeien. In relatietherapie ga je
op zoek naar wat je bindt en hoe je het leven samen weer prettiger kunt maken.

Trauma-verwerking: EMDR
EMDR = Eye Movement Desensitisation and Reprocessing
EMDR is een therapievorm die in de VS ontwikkeld is door Francine Shapiro.
Letterlijk betekent EMDR: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.
EMDR is een vorm van psychotherapie voor het oplossen van emotionele problemen. Door gelijktijdig te denken aan een emotioneel probleem en met je ogen heen en weer te bewegen, neemt de emotionele lading af en verdwijnt zelfs. In plaats daarvan ervaart u kracht en zelfvertrouwen als u aan het probleem denkt.
Voordelen van werken met EMDR:
• Het is een snelle en veilige manier om traumatische of anderszins beladen ervaringen te verwerken
• De verwerking van negatieve ervaringen doet negatieve gevoelens verminderen
• Positieve gevoelens nemen toe
• Daardoor krijgt u meer zelfvertrouwen
EMDR gaat goed samen met andere vormen van psychotherapeutische hulp, zoals cognitieve gedragstherapie. Zie www.EMDR.nl voor meer informatie.

Mindfulness

Wanneer u veel piekert en/of het contact met uw emoties en lichaam bent verloren of wanneer u moeite heeft met het dragen van (pijn)klachten dan kan mindfulness een goede methode voor u zijn. Mindfulness is een aandachttraining met veel raakvlakken met boeddhistische meditatie.  Men leert bewust te zijn van de fysieke en geestelijke sensaties zonder hierover te oordelen of te handelen. Door middel van training in mindfulness kunt leren ‘in het hier en nu’ te leven en te accepteren ‘wat er is’.

Ademhalingstherapie 
Ademen is leven en zolang er leven is, is er hoop.
Veel mensen ademen oppervlakkig. Daardoor is hun fysieke conditie niet zo goed. En het gevoel raakt afgevlakt. Ademen is de brug tussen lichaam en geest, gevoel en verstand. Een rustige en diepe ademhaling ontspant. 

Ontspanningstherapie 
Leer uw spieren actief te ontspannen: Zo vindt u een betere balans tussen inspanning en ontspanning. Goede kans dat u beter gaat slapen en u beter kunt concentreren. Fysiek wordt u sterker. En het komt uw humeur ook nog ten goede!

E-Health

E-health kan onderdeel zijn van de behandeling. Er wordt dan gebruik gemaakt van het platform ‘Minddistrict’. Dit biedt veel mogelijkheden om thuis via de computer te werken aan behandeldoelen. U ziet filmpjes waarin lotgenoten ervaringen delen en u krijgt opdrachten aangeboden. Uw psycholoog volgt uw voortgang en geeft u feedback. U bespreekt met de psycholoog welke begeleiding het beste bij u past.